YOMEDIA
NONE

Giải bài 46.6 trang 75 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 46.6 trang 75 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cần sử dụng là bao nhiêu (J)?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.6

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức vật nặng 1 N lên độ cao 1 m cần năng lượng 1 J = 1 N. 1 m

Lời giải chi tiết

Học sinh xách cặp từ tầng 1 lên tầng 3 có độ cao là:

h = 2 . 3,5 = 7 m

Vì vật nặng 1 N lên độ cao 1 m cần năng lượng 1 J = 1 N. 1 m

=> 100 N lên độ cao 7 m cần năng lượng 100 N . 7 m = 700 J

Năng lượng cần để nâng cặp 100 N từ tầng 1 lên tầng 3 là 700 J

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 46.6 trang 75 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON