YOMEDIA
NONE

Giải bài 46.3 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 46.3 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau :

a) Hãy nghĩ về các hoạt động của em trong ngày hôm nay phải cần đến năng lượng. Hãy sắp xếp các hoạt động đó theo mức sử dụng năng lượng từ ít nhất đến nhiều nhất.

b) Hãy nghĩ về các cách khác nhau mà em đã sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay. Đối với mỗi tình huống, xác định nguồn năng lượng đã gây ra di chuyển đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 46.3

Hướng dẫn giải

a) Một số hoạt động trong ngày cần năng lượng như: đạp xe, tập thể dục,....

b) Một số phương pháp di chuyển từ nơi này sang nơi khác như: đi bộ, đi xe đạp, ......

Lời giải chi tiết

a)

- Các hoạt động của em trong ngày hôm nay phải cần đến năng lượng:

+ Đạp xe,

+ Tập thể dục,

+ Ngồi học bài.

- Sắp xếp các hoạt động đó theo mức sử dụng năng lượng từ ít nhất đến nhiều nhất:

Năng lượng ngồi học bài ít hơn năng lượng cần để đạp xe ít hơn năng lượng cần để tập thể dục.

b) Các cách khác nhau mà em đã sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay và nguồn năng lượng đã gây ra sự di chuyển đó:

+ Em đi bộ sang hàng xóm chơi => nguồn năng lượng gây ra sự di chuyển đó là năng lượng dự trữ từ thức ăn mà cơ thể hấp thụ.

+ Mẹ em đèo em tới trường bằng xe máy => nguồn năng lượng gây ra sự di chuyển đó là năng lượng từ nhiên liệu bị đốt cháy trong động cơ xe máy.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 46.3 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON