YOMEDIA
NONE

Giải bài 46.1 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 46.1 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Đánh dấu x vào những ô đúng hoặc sai ứng với các nội dụng sau :

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

a

Một số quá trình biến đổi trong tự nhiên không nhất thiết phải cần đến năng lượng.

 

 

b

Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

 

 

c

Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực,

 

 

d

Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.

 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.1

Hướng dẫn giải

- Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của vật, là số đo liên quan đến chuyển động vật chất, gồm cả các hạt cơ bản và từ trường. Tất cả mọi hoạt động xung quanh chúng ta có thể diễn ra nhờ năng lượng, mỗi đối tượng lại sử dụng một loại năng lượng khác nhau.

- Đơn vị năng lượng trong hệ SI là jun, kí hiệu là J.

Lời giải chi tiết

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

a

Một số quá trình biến đổi trong tự nhiên không nhất thiết phải cần đến năng lượng.

 

x

b.

Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

x

 

c

Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

x

 

d

Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.

x

 

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 46.1 trang 74 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON