YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 33.8 trang 82 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD

Giải bài 33.8 trang 82 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD

Bạn Hiếu Minh làm thí nghiệm đo chiều dài bóng của một cái cọc in trên mặt đất vào sau một số thời điểm trong một ngày trời nắng và thu được kết quả cho trong bảng sau:

Thời điểm

10 giờ

11 giờ

12 giờ

13 giờ

14 giờ

Chiều dài bóng (cm)

90

45

25

50

85

Em hãy nhận xét về sự thay đổi chiều dài bóng in trên mặt đất của cái cọc trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.8

Hướng dẫn giải

Phân tích bảng kết quả thí nghiệm của bạn Hiếu Minh ta thấy chiều dài bóng in trên mặt đất của cái cọc giảm dần

Lời giải chi tiết

Qua kết quả thu được trong bảng ta thấy:

+ Chiều dài bóng in trên mặt đất của cái cọc giảm dần từ 10 giờ đến 12 giờ trưa.

+ Tăng dần từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 33.8 trang 82 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF