Tính nhiệt độ trung hòa khi thả 0.5 kg nc đá vào bình chứa 5 lít nc ở 80 độ C

bởi Van Tho 11/09/2018

giúp mk tí nhé các bạn

tthar 0.5 kg nc đá vào bình chứa 5 lít nc ở 80 độ c .tính nhiệt độ trung hòa

Câu trả lời (1)

 • đổi 5l nước = 5.10-3 m3.

  m = D . V = 1000 .5.10-3 = 5(kg)

  gọi t là nhiệt độ cân bằng. ta có :

  nhiệt lượng thu vào để nước đá nóng chảy hoàn toàn ở 0oC là :
  Q1 = m1. \(\lambda\) = 0,5 . 3,4.10-5 = 170000 (J)

  nhiệt lượng thu vào để nước từ 0oC đến toC là :

  Q2 = m1. c . (t - 0 ) = 0,5 . 4200 . t = 2100t

  nhiệt lượng tỏa ra của nước từ 80oC đến toC là :

  Q3 = m2 . c . (80 - t) = 5 . 4200 . (80 - t) = 1680000 - 21000t

  áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có :
  Q1 + Q2 = Q3

  => 170000 + 2100t = 1680000 - 21000t

  => 1510000 = 23100t

  => t = 65,36oC

  vậy nhiệt độ cân bằng ở 65,36oC

  bởi Huyền Tôn Nữ Chi Lan 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dương Minh Tuấn

  câu 1:

  a, Khi nào thì vật có thế năng hấp dẫn ? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tô nào?

  b, Khi nào thì vật có động năng ? Động năng phục thuộc vào yếu tố nào?

  c, Lấy ví dụ về 1 vật vừa có động năng vừa có thế năng.

  câu 2:

  a, Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng những cách nào? Ví dụ minh họa?

  b, Cá muốn sống được thì phải có không khí để thở, nhưng ta lại thấy cá vẫn sống được trong nước. Hãy giải thích vì sao ?

  câu 3:

  a, Viết công thức nhiệt lượng của vật cần thu vào để nóng lên? Nêu rõ ý nghĩa của các đại lượng trong công thức?

  b, Nói nhiệt dung lượng riêng của nhôm là 880J/kg.K điều đó có nghĩa gì?

  câu 4:

  Một học sinh thả 300g chỉ ở nhiệt độ 100 độ C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C

  a, Tính nhiệt lượng của nước thu vào? (Biết nhiệt dung lượng riêng của nước là 4200J/kg.K).

  b, Tính nhiệt dung riêng của chì.

 • Truc Ly

  Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội đi từ 100oC xuống 30oC. Hỏi :

  a) Nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?(1,5đ)

  b) Nước nóng thêm bao nhiêu độ ? (1,5đ)

  Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho nhiệt dung riêng của đồng và của nước là 380J/kg.K và 4200J/ kg.K.


 • Van Tho

  Câu 2. Một tấm đồng có nhiệt độ 90°C, được bỏ vào 250g nước ở nhiệt độ 20°C làm cho nước nóng lên tới 40°C.
  a) nhiệt độ của tấm đồng ngay khi có sự cân bằng nhiệt
  b) tính nhiệt lượng của nước thu vào
  c) tính khối lượng của tấm đồng
  cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k,nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k

 • Co Nan

  Nhiệt dung riêng của đồng của 380 J/kg.K có nghĩa là: A: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C. B: 1 g đồng tăng lên 1 độ C. C: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C là 380 J/kg. D: 1 kg đồng tăng lên 1 độ C là 380 J

 • Tran Chau

  Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K nghĩa là: A: 1 kg tăng lên 1 độ C. B: 1 g nước tăng lên 1 độ C. C: 1 kg nước tăng lên 1 độ C là 4200 j/kg. D: 1 kg nước tăng lên 1 độ C là 4200 J

 • Phan Thiện Hải

  Người ta cung cấp cho 5kg đồng một nhiệt lượng là 57 kJ. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K

  a) Hỏi đồng nóng thêm mấy độ?

  b) Nhiệt độ lúc sau của đồng là bao nhiêu độ C ? Biết nhiệt độ ban đầu là 25 độ C.

 • Nguyễn Linh
  một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 chưa 2,5 lít nước ở 20°c . thả một quả cầu đồng được nung nóng vào ấm nước trên , sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và ấm nước đều bằng 45°c . tính khối lượng của quả cầu
 • Tặng Khải

  một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng là 100g chứa 250g nước ở 20 độ. người ta thả một miếng đồng có khối lượng là 150g đã được nung với nhiệt độ là 120độ. tính nhiệt độ cuối cùng của nước biết nhiệt dung riêng của nhôm đồng và nước  880J/kg.K, 380J/kg.K, 4200J/kg.K