Tính khối lượng vật nặng có 4 chân, diện tích tiếp xúc của 1 chân là 36cm2 ?

bởi Lê Chí Thiện 22/09/2018

Một cái bàn có 4 chân, diện tích tiếp xúc của 1 chân là 36cm2 , áp suật của bàn lên mặt đất là 7200N/m2. Người ta đặt 1 vật có khối lượng m lên bàn, lúc này áp suất là 10800N/m2. Tính m?

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(S_{1b}=36cm^2=0,0036m^2\\ p=7200N|m^2\\ p'=10800N|m^2\\ \overline{m=?}\)

  Giải:

  Diện tích tiếp xúc của ghế với mặt đất là:

  \(S=4.S_{1b}=4.0,0036=0,0144\left(m^2\right)\)

  Trọng lượng của ghế ban đầu (lúc chưa đặt vật nặng) là:

  \(P=p.S=7200.0,0144=103,68\left(N\right)\)

  Trọng lượng của ghế khi đã đặt vật nặng là:

  \(P'=p'.S=10800.0,0144=155,52\left(N\right)\)

  Trọng lượng của vật nặng là:

  \(P_v=P'-P=155,52-103,68=51,84\left(N\right)\)

  Khối lượng của vật nặng đó là:

  \(m=\dfrac{P_v}{10}=\dfrac{51,84}{10}=5,184\left(kg\right)\)

  Vậy vật nặng đó có khối lượng là: 5,184kg

  bởi Nguyễn Ngọc Bích 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan