Tính khối lượng nước trong thùng phi có đường kính đáy là 50cm, cao 1,4m chứa đầy nước ?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 22/09/2018

Một cái thùng phi có đường kính đáy là 50cm, cao 1,4m chứa đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là D = 1g/cm3 , thùng phi có khối lượng là 8kg.

a) Tính khối lượng nước trong thùng phi.

b) Tính áp suất của thùng tác dụng lên mặt đất. (Bỏ qua bề dày của thùng )

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(d=50cm=0,5m\\ h=1,4m\\ D=1g|cm^3=1000kg|m^3\\ m_{thùng}=8kg\\ \overline{a)m_{nước}=?}\\ b)p=?\)

  Giải:

  a) Tiết diện của thùng phi đó là:

  \(S=r.r.\pi=\dfrac{d}{2}.\dfrac{d}{2}.3,14=\dfrac{0,5}{2}.\dfrac{0,5}{2}3,14=0,19625\left(m^2\right)\)

  Thể tích nước trong thùng (thể tích bên trong thùng phi) là:

  \(V=S.h=0,19625.1,4=0,27475\left(m^3\right)\)

  Khối lượng nước trong thùng là:

  \(m=D.V=1000.0,27475=274,75\left(kg\right)\)

  b) Khối lượng của thùng phi (có nước) là:

  \(m_0=m+m'=274,75+8=282,75\left(kg\right)\)

  Trọng lượng của thùng phi (có nước) là:

  \(P=10.m_0=10.282,75=2827,5\left(N\right)\)

  Áp suất của thùng tác dụng lên mặt đất là:

  \(p=\dfrac{P}{S}=\dfrac{2827,5}{0,19625}=14407,64331\left(Pa\right)\)

  Vậy: a) Khối lượng nước trong thùng phi là: 274,75 kg

  b) Áp suất của thùng tác dụng lên mặt đất là: 14407,64331 Pa

  bởi Nguyễn Phương 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan