YOMEDIA

Tính áp suất của 1 khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 40cm x 150cm tác dụng lên sàn nhà ?

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 40cm x 150cm . Người ta đặt nó lên sàn nhà lần lượt theo 3 mặt khác nhau .Tính áp suất của nó tác dụng lên sàn nhà trong từng trường hợp biết khối lượng riêng của gỗ là 800kg/m3 .

CÁC BẠN GIÚP MK NHA MAI MK PHẢI NỘP RỒI

  bởi Sam sung 22/09/2018
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • GIẢI :

  Thể tích của khối gỗ là :

  \(V=20.40.150=120000\left(cm^3\right)=0,12\left(m^3\right)\)

  Khối lượng của khối gỗ là :

  \(m=D.V=800.0,12=96\left(kg\right)\)

  Trọng lượng của khối gỗ là :

  \(P=10m=96.10=960\left(N\right)\)

  Diện tích nhỏ nhất của mặt hình hộp chữ nhật là :

  \(S_{min}=20.40=800\left(cm^2\right)=0,08m^2\)

  Áp suất nhỏ nhất mà khối gỗ tác dụng lên mặt sàn là :

  \(p_{min}=\dfrac{P}{S_{min}}=\dfrac{960}{0,08}=12000\left(Pa\right)\)

  Diện tích lớn nhất của mặt khối gỗ hình hộp chữ nhật là :

  \(S_{max}=40.150=6000\left(cm^2\right)=0,6m^2\)

  Áp suất lớn nhất của mặt khối gỗ tác dụng lên mặt sàn là :

  \(p_{max}=\dfrac{P}{S_{max}}=\dfrac{960}{0,6}=1600\left(Pa\right)\)

  Diện tích mặt còn lại là :

  \(S'=20.150=3000\left(cm^2\right)=0,3m^2\)

  Áp suất tác dụng lên sàn nhà của mặt còn lại của khối gỗ là :

  \(p'=\dfrac{P}{S'}=\dfrac{960}{0,3}=3200\left(Pa\right)\)

    bởi Mạnh Long Lư 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA