YOMEDIA

Xác định khối lượng riêng của cục đá nặng 1300 g có thể tích 0,5 dm3 ?

bởi Bi do 25/01/2019

Hãy xác định khối lượng riêng của cục đá nặng 1300 g.Biết cục đá có thể tích 0,5 dm3

ADSENSE

Câu trả lời (9)

 • Ta có:

  1300g = 1,3 kg

  0,5dm3 = 0,0005m3

  Khối lượng riêng của cục đá :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1,3}{0,0005}=2600\left(kg\backslash m^3\right)\)

  Vậy khối lượng riêng của cúc đá là 2600kg/m3

  bởi Phạm Tường Vân 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut
  mn giúp mik vs ạ

  bởi Ban Mai 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt độ nóng chảy của nước đá: 0oC

  Nhiệt độ sôi của nước: 100oC

  + ...

  bởi Phạm Khang 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một bình chia độ đang chứa nước ngang vạch 250cm3. Nhúng chìm một vật rắn có khối lượng 1,17kg và biết mực nước dâng lên đến vạch 400cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của chất làm vật ? Cho biết vật làm bằng chất gì biết khối lượng rieng của sắt là 7800kg/m3 , của nhôm là 2700kg/m3 .

  bởi thu hằng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(V_1=250cm^3\)

  \(V_2=400cm^3\)

  \(m=1,17kg\)

  \(D=?\)

  \(d=?\)

  GIẢI :

  Đổi : \(250cm^3=0,00025m^3\)

  \(400cm^3=0,0004m^3\)

  Thể tích của vật là :

  \(V=V_2-V_1=0,0004-0,00025=0,00015\left(m^3\right)\)

  Khối lượng riêng của vật là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1,17}{0,00015}=7800\)(kg/m3)

  Trọng lượng riêng của chất là vật :

  \(d=10.D=10.7800=78000\)(N/m3)

  Ta có : Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3

  => Vật làm bằng sắt

  bởi Hide On Brush 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy xác định khối lượng của cục chì hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm,rộng 5cm,cao 2ccm.Biết khối lượng riêng của chì là 11300 kg/m3

  bởi thu trang 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy xác định khối lượng của cục chì hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm,rộng 5cm,cao 2ccm.Biết khối lượng riêng của chì là 11300 kg/m3

  GIẢI :

  Thể tích của cục chì là :

  \(V_{chì}=10.5.2=100\left(cm^3\right)\)

  Đổi \(100cm^3=0,0001m^3\)

  Khối lượng cục chì là :

  \(m=D.V=11300.0,0001=1,13\left(kg\right)\)

  bởi Nguyễn-N Huyền-H 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi quả óng bàn bị móp làm thế nào để quả bóng phòng lên giải thích tại sao?

  bởi Nguyễn Anh Hưng 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chúng ta chỉ cần nhúng quả bóng bàn vào nước nóng thì bóng sẽ phồng trở lại bình thường. - Vì khi vật tiếp xúc với nước nóng thì sẽ giãn nở, không khí trong quả bóng do tiếp xúc với nước nóng nên nở ra và làm cho quả bóng phồng lên.
  bởi Nguyễn Văn Nghiệp 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA