Với hai thanh nam châm và một cái ghim giấy. Hãy tạo ra các lực kéo hoặc lực đẩy giữa các vật.

bởi Bin bin ngày 06/01/2018

Với hai thanh nam châm và một cái ghim giấy. Hãy tạo ra các lực kéo hoặc lực đẩy giữa các vật.

Câu trả lời (2)

 • Thanh nam châm hút ghim giấy hay thanh nam châm tác dụng lực kéo lên ghim giấy.

  Thanh nam châm đẩy thanh nam châm còn lại hay thanh nam châm tác dụng lực đẩy lên thanh nam châm còn lại.

  bởi Bin bin ngày 06/01/2018
  Like (2)
 • lực đẩy và lực hút

  bởi Yêu Tiếng Anh ngày 03/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan