Tính trọng lượng riêng của khối cát có thể tích là 7cm3 ?

bởi Hoàng My 08/11/2018

Hãy tính trọng lượng riêng của khối cát . biết một xe cát có thể tích la 7 cm khối có khối lượng là 13 kg

Giai dum nha cam on

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt Giải

  V = 7 cm3 = 0,000007 m3 Khối lượng riêng của khối cát đó là:

  m = 13 kg D = m : V = 13 : 0,000007 = 1857142,9 ( kg/m3 )

  d = ? Trọng lượng riêng của khối cát đó là:

  d = 10. D = 10 . 1857142,9 = 18571429 ( N/m3 )

  D/S: 18571429 N/m3

  bởi Nguyễn Huỳnh 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan