ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của vật rắn ?

Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m1 = 21,75g còn khi thả nó vào một bình đầy dầu thì khối lượng của cả bình tăng thêm m2 = 51,75g ( trong cả 2 trường hợp vật đều chìm hoàn toàn ). Cho biết khối lượng riêng của nước là D1=1g/cm3 , dầu là D2=0,9g/cm3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi D, V, m lần lượt là khối lượng riêng, thể tích, khối lượng

  Độ tăng khối lượng cả 2 trường hợp trên:

  \(m_1=m-D_1V\left(1\right)\)

  \(m_2=m-D_2V\left(2\right)\)

  \(Tacs:\left(2\right)-\left(1\right)\)

  \(=m_2-m_1=\left(V.D_2\right)-\left(V.D_1\right)=V\left(D_2-D_1\right)\)

  \(\Rightarrow V=\dfrac{m_2-m_1}{D_2-D_1}=\dfrac{51,75-21,75}{1-0,9}=300\left(m^3\right)\)

  Ta có: \(m=m_1+D_1V=21,75+1.300=321,75\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{321,75}{300}\approx1,07\left(g\right)\)

  Vậy … (tự kết luận)

    bởi Lữ Thị Ngân 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1