YOMEDIA

Tính khối lượng riêng D của xe cát có thể tích là 8 m3?

bởi Thùy Trang 23/10/2018

Một xe cát có thể tích là 8 m3 và có khối lượng bằng 12 tấn.

a. Tính khối lượng riêng D của xe cát ?

b. Tính trọng lượng riêng d của cát ?

c. Tính trọng lượng của xe cát ?

d. Có thể viết 12000 kg = 120000 N được hay không ? Vì sao ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt :

  \(V=8m^3\)

  \(m=12tấn\)

  a) \(D=?\)

  b) \(d=?\)

  c) \(P=?\)

  d. Có thể viết 12000 kg = 120000 N được hay không ? Vì sao ?

  GIẢI :

  Đổi 12tấn = 12000kg

  a) Khối lượng riêng của cát là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{12000}{8}=1500\)(kg/m3)

  b) Trọng lượng riêng của cát là :

  \(d=10.D=10.1500=15000\) (N/m3)

  c) Trọng lượng của cát là :

  \(P=m.10=12000.10=120000\left(N\right)\)

  d) Không thể viết 12000kg = 120000N

  + Vì m \(\ne\) P. hai đại lượng này khác nhau về công thức cũng như tính chất và đơn vị đo.

  bởi Hồng Đào 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA