AMBIENT

Tính khối lượng riêng của vật có khối lượng 40kg và có thể tích là 4dm3 ?

bởi thủy tiên 23/10/2018

1) Cho 1 vật có khối lượng 40kg và vật này có thể tích là 4dm3. Hãy tính khối lượng riêng của vật này?

2) 1 vật có khối lượng 180kg và thể tích 1,2m3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng của vật đó

3) 1 vật có thể tích là V = 0,5m3, khối lượng riêng của vật đó là D = 2600kg/m3. Tính khối lượng và trọng lượng của vật đó.

4) 1 vật có trọng lương 5,4N và có thể tích là 200cm3. Tính:

a. Khối lượng của vật

b. Khối lượng riêng của vật theo đơn vị kg/m3

c. Trọng lượng riêng của vật theo đơn vị N/m3

5) 1 vật nặng 200g được treo trên 1 lò xo có chiều dài 12cm làm lò xo dãn ra đến 24cm rồi đứng yên

a. Tính độ biến dạng của lò xo

b. Lực đàn hồi của lò xo lúc này có độ lớn bao nhiu? Vì sao?

6) 1 hộp sữa có khối lượng 397g và thể tích là 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của sữa

7) Tính khối lượng và trọng lượng của 1 chiếc dầm sắt có thể tích 50dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3

8) 1 hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch

9) 1 bình chia độ có chứa 56cm3 nước, sau khi bỏ 1 vật k thấm nước vào bình chia độ thì thấy thể tích trong bình chia độ lúc này là 100cm3. Hỏi thể tích của vật đó bằng bao nhiu?

10) Tính khối lượng của 2 lít nước và 3 lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng của nước và dầu hỏa lần lượt la 1000kg/m3 và 800kg/m3

Lm giúp mk nhah nhah nhoa, mk đag cần gấp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 4,

  a) khối lượng của vật là :

  P = 10m => m=\(\dfrac{P}{10}=\dfrac{5,4}{10}=0,54\) (kg)

  b) đổi 200cm3 = 0,0002m3

  khối lượng riêng của vật đó là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,54}{0,0002}=2700\left(kg/m^3\right)\)

  c) trọng lượng riêng của vật đó là :

  d = 10D = 10.2700 = 27000(N/m3)

  bởi Nguyễn Nhật Hạ 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>