YOMEDIA

Tính khối lượng riêng của rượu ở 50oC ?

khối lượng riêng của rượu ở 0oC là 800 kg/m3.tính khối lượng riêng của rượu ở 50oC ,biết rằng khi nhiệt độtăng thêm 10C thì thể tích của rượu tăng thêm 1/1000 thể tích của nó ở 0oC.

  bởi Nguyễn Thị Thúy 09/11/2018
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi V là thể tích của rượu ở 0oC (m3).

  m là khối lượng của rượu (kg).

  Thể tích của rượu tăng thêm khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 50oC là:

  \(V_1=\Delta t.\dfrac{1}{1000}V=\left(50-0\right).\dfrac{V}{1000}=\dfrac{V}{20}\)

  Vì khi nhiệt độ tăng hay giảm, khối lượng không thay đổi nên ở 50oC ta có: m= m'

  Thể tích của rượu ở 50oC là:

  \(V'=V+V_1=V+\dfrac{V}{20}=\dfrac{20V+V}{20}=\dfrac{21V}{20}\)

  Khối lượng riêng của rượu ở 50oC là:

  \(D'=\dfrac{m'}{V'}=\dfrac{D.V}{\dfrac{21V}{20}}=\dfrac{20D}{21}=\dfrac{20.800}{21}=761,9047619\)

  Vậy khối lượng riêng của rượu ở 50oC là 761,9 kg/m3

    bởi Nguyễn Tuyết Anh 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA