ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng riêng của chất làm vật ?

một bình chia độ chứa 25cm3 nước .Thả chìm một vật có khối lượng 50g vào bình đó thì nước trong bình dâng tới vạch 65cm3.Tinh

a)khối lượng riêng của chất làm vật

b)trọng lượng của vật

c)trọng lượng riêng của chất làm vật

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tóm tắt :

  \(V_1=25cm^3\)

  \(V_2=65cm^3\)

  \(m=50g=0,05kg\)

  a) \(D=?\)

  b) \(P=?\)

  c) \(D=?\)

  GIẢI :

  a) Thể tích của vật đó là:

  \(V=V_2-V_1=65-25=40\left(cm^3\right)=0,00004m^3\)

  Khối lượng riêng của chất làm vật là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,05}{0,00004}=1250\)(kg/m3)

  b) Trọng lượng riêng của vật là :

  \(P=10.m=10.0,05=0,5\left(N\right)\)

  c) Trọng lượng riêng của chất là vật là :

  \(d=10.D=10.1250=12500\) (kg/m3)

    bởi Phùng Nhật Quỳnh 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1