YOMEDIA

Tính khối lượng của khối sắt biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg /m3 ?

bởi Trần Bảo Việt 18/10/2018

Một khối sắt hình lập phương cạnh a= 20 cm

a, Tính khối lượng của khối sắt đó, biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg /m3

b, Nếu khoét vào ở tâm khối sắt một lỗ hình trụ có bán kính 2 cm, có độ sâu 15 cm rồi lấp vào đó đầy nhôm. Tính:

- Thể tích phần nhôm được lấp vào.

- Khối lượng vật lúc này

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a. Thể tích khối sắt là:

  S= a . a . a =20 . 20 . 20 = 8000 (\(cm^3\))

  Ta có 1000 \(cm^3\)= 1\(m^3\)

  => 8000 \(cm^3\)=8\(m^3\)

  Khối lượng khối sắt là:

  D = m : V => m = D : V

  = 7800 : 8 = 975 (kg)

  b. Thể tích phần sắt mất đi là:

  S = \(\pi.r^2.h\) = 3,14 . \(2^2\).15

  = 188,4 (\(cm^3\))

  Khối lượng sắt đã bị khoét là:

  D = m : V => m = D : V

  = 7800 : 188,4 = 41.4012 (kg)

  Khối lượng khối sắt sau khi bỏ phần sắt là

  \(\Delta m=m_1-m_2\) = 975 - 41.4012 = 933.5988

  Ta có \(D_{nhôm}\)= 2700 kg

  Vậy khối lượng số nhôm được thêm vào là:

  D = m : V => m = D : V

  = 2700 : 188,4 = 14,3312 (kg)

  Khối lượng vật lúc sau

  \(m_3=\Delta m+m_4\)= 933,5988 + 14,3312

  = 947,93 (kg)

  Tóm tắt bạn tư làm nha

  bởi Nguyễn T. Linh Chi 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>