Tính diện tích lớp học gồm 20 viên gạch có cạnh là 40cm, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

bởi Thanh Nguyên 11/09/2018

Một học sinh đếm được chiều dài của lớp học là 20 viên gạch chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, biết mỗi viên gạch có cạnh là 40cm. tính diện tích lớp học?

Câu trả lời (1)

 • Chiều rộng của mỗi viên gạch bằng :

  \(20.\dfrac{3}{4}=15\left(viên\right)\)

  => \(a=20.15=300\)

  Diện tích của mối viên gạch :

  \(S_{1viên}=40.40=1600\left(cm^2\right)=0,16m^2\)

  => \(300.0,16=0,0048\left(m^2\right)\)

  ~Không chắc~

  bởi Nguyên Bảo 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan