Tính công của lực kéo 1 vật có m bằng 30kg lên cao 20m ?

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 09/10/2018

Ng̀ ta dùng 1 ròng rọc cố định để kếo 1 vật có m bằng 30kg lên cao 20m với 1 lực kéo 320N

a) Tính công của lực kéo

b) Tính công hao phí để thắng lực cản

c) Tính hiệu suất quá trình kéo

Câu trả lời (1)

 • (bn đăng cs này vào Vật lí 8 hợp lí hơn)

  a) Trọng lượng vật:

  \(P=10m=10.30=300\left(N\right)\)

  Công của lực kéo:

  \(A_{tp}=F.s=320.20=6400\left(J\right)\)

  b) Công có ích:

  \(A_i=P.s=300.20=6000\left(J\right)\)

  Công hao phí để thắng lực cản:

  \(A_{hp}=A-A_i=6400-6000=400\left(J\right)\)

  c) Hiệu suất trong quá trình kéo:

  \(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{6000}{6400}.100\%=93,75\%\)

  Vậy ...

  bởi Khoảng Lặng 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan