YOMEDIA
ZUNIA12

Sự bay hơi là gì? Cho 2 ví dụ minh họa ?

* Sự bay hơi là gì? Cho 2 ví dụ minh họa

*Sự ngưng tụ là gì? Cho 2 ví dụ minh họa

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (13)

 • * Sự chuyện từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi

  VD: nước sôi,....

  * Sự chuyện từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ

  VD:mặt gương,...

    bởi Quỳnh Chi 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Khi quan sát 1 cây thước mét ,Một hs cho biết số lớn nhất ghi trên thước là 100,giữa số 0 và 1 trên thước có 10 khoảng chia,đơn vị ghi trên thước là cm .Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước

  Câu 2 : Tại sao đường ô tô qua đèo lại ngoằn ngoèo rất dài?

  Câu 3: Để kéo một kiện hàng có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng .Người ta phải dùng lực ít nhất là bao nhiêu?

  Câu 4: Dùng lực kế để đo trọng lượng của một vật ,lực kế chỉ bao nhiêu nếu vật có khối lượng riêng như sau: 5kg,10kg,20kg,0,5kg

  Câu 5: Hai viên bi đặc có thể tích như nhau.Viên bi A được làm bằng sắt ,viên bi B được làm bằng chì .Hỏi viên bi nào có khối lượng lớn hơn ? tại sao? (biết Dsắt =7800kg/m3;Dchì=11300kg/m3

    bởi Lê Minh Hải 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:GHĐ là:100cm ; ĐCNN là 1mm

  Câu 3: Trọng lượng của vật là:

  P=10.m=10.500=5000(N)

  Vì kéo vật theo phương thẳng đứng nên : Ai=Atp

  => P.h=F.s mà s=h

  => Lực kéo chính bằng trọng lượng của vật.

  Vậy lực kéo ít nhất phải dùng là:

  F=P=5000 (N)

  Bạn ơi khối lượng riêng mà sao đơn vị là kg.

  Câu 5:Vì 2 viên bi có thể tích như nhau nên: VA=VB

  Khối lượng của viên bi A là:

  mA=DA.VA=7800.VA

  Khối lượng viên bi B là:

  mB=DB.VB=11300.VB

  Ta có: VA=VB mà DA<DB (7800 kg/m3 < 11300 kg/m3)

  Nên Khối lượng cảu viên bi B lớn hơn khối lượng của viên bi A.

    bởi Trần Thanh Tâm 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta nhận thấy rằng : Cứ 2dm3 nước nguyên chất khi đông đặc thành nước đá thì thể tích thăng thêm 0,18dm3 . Hỏi khối lượng riêng của nước đá là bao nhiêu kg/m3, biết rằng 2dm 3nước có khối lượng là 2kg

  Làm công thức hộ mình nha! Cảm ơn nhé!!!
    bởi Mai Thuy 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2dm3=0,002m3

  0,18=0,00018m3

  Thể tích của nước đá là :

  0,002+0,00018=0,00218 (m3)

  Khối lượng riêng của nước đá là:

  2:0,00218=917 (kg/m3)

  Đ/s : 917 kg/m3

    bởi Liêu Á Phàm 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA DẦU ĂN KHOẢNG 800KG/M3 CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

    bởi Ban Mai 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có nghĩa là 1m3 dầu ăn khoảng 800kg/m3 hoặc dầu ăn có khối lượng riêng khoảng 800kg/m3hihi

    bởi Trương Thị Bích Ngọc 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng:

  A. 12,8cm3

  B. 128cm3

  C. 1280cm3

  D. 12800cm3

    bởi Bánh Mì 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thể tích của 1kg sắt là:

  \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{1}{7800}\approx0,000128\left(m^3\right)\)

  Đổi: 0,000128m3 = 128cm3

  => Thể tích của 1kg sắt vào khoảng 128cm3

  Vậy đáp án là B

    bởi Nguyễn Khánh 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có một thành gỗ có khối lượng là 2,5 thể tích là 0,01.

  a) Tính trọng lượng của thành gỗ

  b) Tính trọng lượng riêng của thành gỗ

  {Jút mk vs nha}

    bởi hoàng duy 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m=2,5kg\)

  \(V=0,01m^3\)

  a) \(P=?\)

  b) \(d=?\)

  GIẢI :

  a) Trọng lượng của thanh gỗ là :

  \(P=10.m=10.2,5=25\left(N\right)\)

  b) Cách 1 : Trọng lượng riêng của thanh gỗ là :

  \(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{25}{0,01}=2500\) (N/m3)

  Cách 2 : Khối lượng riêng của thanh gỗ là:

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{2,5}{0,01}=250\) (kg/m3)

  Trọng lượng riêng của thanh gỗ là :

  \(d=10.D=10.250=2500\) (N/m3)

    bởi Thảo Viên 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Một vật có khối lượng 4kg và có thể tích 5dm3.

  a; Tính trọng lượng của vật

  b; Tính khối lượng riêng của chất làm vật

  c; Tính trọng lượng riêng của chất làm vật

  2. Có 1 quả cầu bằng sắt. Làm thế nào để biết quả cầu đó là rộng hay đặc bằng các dụng cụ: cân, bình chia độ, nước. Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3

    bởi hoàng duy 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2.....( mk làm đại thui nhaa... > . <...)

  +)Đầu tiên , ta dùng cân để cân khối lượng của quả cầu sắt

  +) Đổ nước vào bình chia độ và ghi lại mực nước

  +) Cho quả cầu vào bình chia độ và ghi lại mực nước lúc sau

  +) Lấy mực nước ban đầu trừ đi mực nước lúc sau sẽ ra thể tích của quả cầu sắt

  Còn cái khối lượng riêng của săt kia để làm j ý nhỉ...

    bởi Tên Ák Không Biết 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON