AMBIENT

So sánh khối lượng của 1 lít dầu và khối lượng của 1 lít nước ?

bởi Nguyễn Minh Hải 25/01/2019

tính và ss khối lượng 1 l nước , 1l dầu và 1l thủy ngân

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3, khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3

  Đổi: 1 lít = 0,001m3

  Khối lượng của 1 lít nước là:

  mn = DnVn = 1000 . 0,001 = 1 (kg)

  Khối lượng của 1 lít dầu là:

  md = DdVd = 800 . 0,001 = 0,8 (kg)

  Khối lượng của 1 lít thủy ngân là:

  mtn = DtnVtn = 13600 . 0,001 = 13,6 (kg)

  Vậy khối lượng của 1 lít dầu nhỏ hơn khối lượng của 1 lít nước và nhỏ hơn khối lượng của 1 lít thủy ngân.

  bởi Thảo Ngân 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>