AMBIENT

Một quả cân 1kg khi ở các vị trí có độ cao khác nhau trên Trái Đất thì trọng lượng là bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 25/01/2019

Trên 2 đĩa của một cân Rôbécvan, 1 bên đĩa cân để 1 quả cân 500g, 2 quả cân 300g, 1 bên đĩa cân còn lại đặt 2 chai dầu ăn, 1 quả cân 200g, khi đó đòn cân nằm thăng bằng. Khối lượng của một chai dầu ăn là:

Một quả cân 1kg khi ở các vị trí có độ cao khác nhau trên Trái Đất, trọng lượng của nó nằm trong khoảng nào?

 • 1100g

 • 200g

 • 1300g

 • 450g

 • Từ 0N đến 10N

 • Luôn bằng 10N

 • Từ 9,87N đến 10N

 • Từ 9,78N đến 9,83N

ADSENSE

Câu trả lời (9)

 • 1) Khối lượng của một bên đĩa cần có qua cần là:

  500 + (300.2) = 1100 (g)

  Khối lượng của hai chai dầu ăn là:

  1100 - 200 = 900 (g)

  Khối lượng của một chai dầu ăn là:

  900 : 2 = 450 (g)

  Đáp số : 450 g

  2) Một qua cần 1kg khi ở các vị trí độ cao trên Trái đất có trong lượng trong khoảng từ 9,78N đến 9,83N

  Nhớ ủng hộ mình nha

  bởi tran mai loan 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nếu ở Mĩ đang là 40 độ, thì Việt Nam là bao nhiêu độ? Vì sao? (sử dụng công thức để làm nhé)

  bởi Vũ Hải Yến 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Độ gì bạn

  bởi Kiều Văn Tuyên 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điền vào chỗ trống các từ sau cho phù hợp: nhiệt kế; nhiệt giai:

  a) Để xác định chính xác dộ nóng lạnh của một vật, ta phải dùng các dụng cụ đo. Các dụng cụ này được gọi là các ... .

  b) ... là dụng cụ để đo nhiệt độ.

  bởi Bánh Mì 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Để xác định chính xác dộ nóng lạnh của một vật, ta phải dùng các dụng cụ đo. Các dụng cụ này được gọi là các nhiệt kế .

  b) Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.

  bởi Phan Nhật Huy 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho 100 viên bi nhỏ tính V một viên?

  bởi hoàng duy 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để tính thể tích 1 viên bi mà ta có 100 viên bi, ta làm như sau :

  Bước 1 : Đo thể tích 100 viên bi

  Bước 2 : Lấy thể tích 100 viên bi chia cho 100 (V1bi= V100bi : 100)

  Ta được thể tích 1 viên bi

  bởi Nguyễn Đức 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 quả cầu nhôm có KL 324 g đc thả chìm vào trong 1 bình tràn chứa đậy nước .Biết KLR của nhôm là 2700 kg/mét khối và KLR của nước là 1000 kg/mét khối

  a)Tính TL của quả cầu nhôm

  b)Tính thể thích của quả cầu nhôm

  c)tính KL và TL nước tràn ra ngoài

  Ai biết giúp mình với khocroi

  bởi can chu 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi 324(g) = 0,324(kg)

  a) Trọng lượng của quả cầu nhôm là :

  \(P=10.m=10.0,324=3,24\left(N\right)\)

  b) Thể tích của quả cầu nhôm là:

  \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,324}{2700}=0,0012\left(m^3\right)\)

  c) Thể tích nước tràn ra chính bằng thể tích của quả cầu nhôm

  Khối lượng của phần nước tràn ra ngoài là

  \(m=D.V=1000.0,0012=1,2\left(kg\right)\)

  Trọng lượng của phần nước tràn ra ngoài là

  \(P=10.m=10.1,2=12\left(N\right)\)

  bởi Nôbin Kha 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>