YOMEDIA
ZUNIA12

Xét nguyên tử heli, gọi Fd và Fhd lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nhân. Điện tích của electron: −1,6.10−19C. Khối lượng của electron: 9,1.10−31¬¬kg. Khối lượng của heli: 6,65.10−27kg. Hằng số hấp dẫn: 6,67.10−11 m3/kg.s2. Chọn kết quả đúng?

A. \({{F}_{d}}/{{F}_{hd}}=1,{{14.10}^{39}}.\)              

B. \({{F}_{d}}/{{F}_{ht}}=1,{{24.10}^{39}}.\)

C. \({{F}_{d}}/{{F}_{ht}}=1,{{54.10}^{39}}.\) 

D. \({{F}_{d}}/{{F}_{ht}}=1,{{34.10}^{39}}.\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(\left\{ \begin{array}{l} {F_d} = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\ {F_{ht}} = G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{F_d}}}{{{F_{hd}}}} = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{G{m_1}{m_2}}} = \frac{{{{9.10}^9}.1,{{6.10}^{ - 19}}.3,{{2.10}^{ - 19}}}}{{6,{{67.10}^{ - 11}}.9,{{1.10}^{ - 31}}.6,{{65.10}^{ - 27}}}} = 1,{14.10^{39}}\)

      bởi Spider man 20/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF