YOMEDIA
ZUNIA12

Trong một hộp kín có hai cực người ta ghép hai đi-ốt bán dẫn giống nhau và một điện trở thành mạng đơn giản. Xác định giá trị của điện trở bằng các dụng cụ sau:

-Nguồn điện không đổi.

-Biến trở có con chạy.

-Hai đồng hồ vạn năng, dây nối và giấy kẻ ô li.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • -Lắp sơ đồ theo hình II và đo dòng i ứng với các hiệu điện thế U1, U2 đặt theo hai chiều ngược nhau, ta được các giá trị:

  i(U1); i(U2); i(-U1); i(-U2)

  -Từ kết quả thu được ta nhận thấy:

  +Dòng điện chạy được theo cả hai chiều.

  +Với cùng một hiệu điện thế đặt theo hai chiều thì dòng có giá trị khác nhau.

  +Theo cả hai chiều, dòng không là hàm tuyến tính của hiệu điện thế.

  -Từ các đặc điểm trên, ta thấy:

  +Từ đặc điểm thứ nhất, ta có thể loại bỏ các sơ đồ: a1, c1, c4, d1, e2.

  +Từ đặc điểm thứ hai, ta có thể loại bỏ các sơ đồ: b2, d2.

  +Từ đặc điểm thứ ba, ta có thể loại bỏ các sơ đồ: b1, c2, c3.

  Từ đó, các linh kiện trong hộp phải được mắc theo sơ đồ e1.

  -Giá trị của R: R = \(\frac{{{\text{U}}_{\text{R}}}\text{(i)}}{\text{i}}\text{ = }\frac{{{\text{U}}_{\text{B}}}\text{(i)-}{{\text{U}}_{\text{A}}}\text{(i)}}{\text{i}}\).

  -Thực hiện phép đo nhiều lần và ghi kết quả theo bảng sau:

  STT phép đo

  i(mA)

  B(mV)

  UA(mV)

  UB-UA

  R=\(\frac{{{\text{U}}_{\text{B}}}\text{-}{{\text{U}}_{\text{A}}}}{\text{i}}\)

   

   

   

   

   

  -Kết quả: R = 10Ω; sai số:

  \(\frac{\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ R}}{\text{R}}\text{ = }\frac{\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }{{\text{U}}_{\text{B}}}\text{+ }\!\!\Delta\!\!\text{ }{{\text{U}}_{\text{A}}}}{{{\text{U}}_{\text{B}}}\text{-}{{\text{U}}_{\text{A}}}}\text{+}\frac{\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ i}}{\text{i}}\) = 10%.

    bởi Phong Vu 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF