Tính điện trở tương đương của đoạn mạch A,B và HĐT qua mỗi điện trở R1=12 ôm và R2=36 ôm mắc nối tiếp

bởi Thanh Nguyên 14/09/2018

Đoạn mạch A,B gồm 2 điện trở R1=12 ôm và R2=36 ôm mắc nối tiếp. Đặt 1 hdt không đổi 24V giữa 2 đầu đoạn mạch A,B

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch A,B và hđt qua mỗi điện trở

b) Mắc thêm điện trở R3 song song với R1. Tính điện trở R3 để cđdđ qua đoạn mạch là 0.6A

Câu trả lời (1)

 • Đoạn mạch A,B gồm 2 điện trở R1=12 ôm và R2=36 ôm mắc nối tiếp. Đặt 1 hdt không đổi 24V giữa 2 đầu đoạn mạch A,B

  a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch A,B và hđt qua mỗi điện trở

  b) Mắc thêm điện trở R3 song song với R1. Tính điện trở R3 để cđdđ qua đoạn mạch là 0.6A

  Trả lời :

  Điện trở tương đương của mạch là :

  Rtd = R1 + R2 = 48 (ôm)

  Điện trở td sau khi mắc thêm R3 là :

  Rtd' = \(\dfrac{24}{0,6}=40\left(ôm\right)\)

  Có :

  \(\dfrac{\left(R1.R3\right)}{\left(R1+R3\right)+R2}=40\) hay \(\dfrac{\left(12.R3\right)}{\left(12+R3\right)+36}=40\)

  => R3=6 (ôm)

  bởi Lê Thị Hồng Hồng 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan