YOMEDIA
ZUNIA12

Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm q1 = 20 \(\mu\)Cvà q2 = -10 \(\mu\)C cách nhau 40 cm trong chân khônhg.

a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB.

b) Tìm vị trí cường độ điện trường gây bởi hai điện tích bằng 0 ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • b)  Gọi C là điểm có cường độ điện trường tổng hợp \(\overrightarrow{E_{C}}=\overrightarrow{0}\)

  \(\overrightarrow{E_{1}^{'}},\overrightarrow{E_{2}^{'}}\) là vecto cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C.

  Có : \(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}^{'}}+\overrightarrow{E_{2}^{'}}=0\rightarrow \overrightarrow{E_{1}^{'}}=-\overrightarrow{E_{2}^{'}}\)                             

  Do |q1| > |q2| nên C nằm gần q2

  Đặt CB = x \(\rightarrow\) AC = 40 + x, có : \(E_{1}^{'}=E_{2}^{'}\Leftrightarrow k\frac{\begin{vmatrix} q_{1} \end{vmatrix}}{(40+x)^{2}}=k\frac{\begin{vmatrix} q_{2} \end{vmatrix}}{(x)^{2}}\rightarrow \begin{vmatrix} \frac{q_{1}}{q_{2}} \end{vmatrix}=\left ( \frac{40+x}{x} \right )^{2}\rightarrow \sqrt{2}=\frac{40+x}{x}\) \(\rightarrow x=96,6cm\) 

    bởi Cam Ngan 14/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF