YOMEDIA
NONE

So sánh độ sáng của 2 bóng đèn loại 110V-400W và 110V-60W nếu mắc song song vào mạng điện 110V

Giúp mình với ạ

1/2 bóng đèn loại 110V-400W và 110V-60W. So sánh độ sáng của 2 bóng đèn và cho biết chúg có sáng bình thường không. Nếu:

a/mắc song song 2 bóng đèn vào mạng điện 110V

b/mắc nối tiếp 2 bóng đèn vào mạng điện 220V

2/mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động=6V và r=0,1ôm. Mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở R=11 ôm mắc nối tiếp với điện trở R= 0,9 ôm

a/vẽ sơ đồ mạch điện

b/tính U định mức và công suất định mức bóng đèn? Biết đèn sáng bình thường?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

 • 1) \(R\text{đ}1=\dfrac{U1^2}{P1}=\dfrac{110^2}{400}=30,25\Omega;I1=\dfrac{P1}{U1}=\dfrac{400}{110}=\dfrac{40}{11}A\)

  \(R2=\dfrac{U2^2}{P2}=\dfrac{110^2}{60}=\dfrac{605}{3}\Omega;I2=\dfrac{P2}{U2}=\dfrac{60}{110}=\dfrac{6}{11}A\)

  Vì R1//R2=>Rtđ=\(\dfrac{R1.R2}{R1+R2}=\dfrac{605}{23}\Omega\)

  =>\(I=\dfrac{U}{Rt\text{đ}}=\dfrac{110}{\dfrac{605}{23}}=\dfrac{46}{11}A\)

  Vì I1;I2 <I =>Cả hai đèn sáng bình thường

  b) Vì R1ntR2=>Rtđ=R1+R2=\(\approx231,92\Omega\)

  =>\(I=\dfrac{U}{Rt\text{đ}}=\dfrac{220}{231,92}=0,949A\)

  Vì I1>I => Đèn sáng mạnh

  Vì I2<I=>Đèn sáng bình thường ( Hơi yếu )

    bởi Nguyễnn Hòa 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON