YOMEDIA
ZUNIA12

Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng được đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính. Qua thấu kính ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 10cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 10cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi ảnh của AB qua thấu kính lúc ban đầu là A’B’. Ảnh của AB qua thấu kính lúc sau là A’’B’’.

  - Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính lúc đầu và lúc sau là d và d1, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính lúc đầu và lúc sau là d’ và d’1.

  Ban đầu vật cho ảnh thật nên d > f. Mà d1 = d + 10 suy ra d1 > f. Hay ảnh A’’B’’ cũng là ảnh thật.

  Áp dụng công thức thấu kính hội tụ với ảnh thật ta có: 

  \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\)  (*)

  Ban đầu ảnh cao gấp 2 lần vật => \(\frac{A'B'}{AB}=\frac{d'}{d}\) = 2

  => d' = 2d

  Ta có: \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{2d}=\frac{3}{2d}\)  (1)

  - Sau khi dịch thấu kính 10cm thì: d1 = d + 10.

  Giả sử ảnh A''B'' di chuyển ra xa thấu kính 10cm => d’1 = d’

  Thay vào (*) => \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d_{1}}+\frac{1}{d'_{1}}=\frac{1}{d+10}+\frac{1}{d'}\)  (**)

  (*) và (**) mâu thuẫn nhau

  Vậy ảnh A’’B’’ dịch chuyển lại gần thấu kính hơn

  O’A” = OA’ - 10 - 10 = OA’ - 20 hay d1' = d' - 20 = 2d -20

  Ta có phương trình: \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d_{1}}+\frac{1}{d'_{1}}=\frac{1}{d+10}+\frac{1}{2d-20}\)  (2)

  Từ (1) và (2) => \(\frac{1}{f}=\frac{3}{2d}=\frac{1}{d+10}+\frac{1}{2d-20}\)

  => \(\frac{3}{2d}=\frac{3d-10}{2(d+10)(d-10)}\)

  => 3d2 - 300 = 3d2 - 10d

  => d = 30

  Thay vào (1) => \(\frac{1}{f}=\frac{3}{2d}=\frac{1}{20}\)

  => f = 20cm

  Vậy tiêu cự thấu kính là 20cm.

    bởi Phan Thị Trinh 12/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF