YOMEDIA
ZUNIA12

Một vật nhỏ AB cao 0,02 cm đặt trước thấu kính O1 có tiêu cự f1 = 2 cm, cách thấu kính một khoảng d1 = 4/3 cm. Phía sau thấu kính O1 đặt đồng trục một thấu kỉnh hội tụ O2 tiêu cự f2 = 6 cm và hai thấu cách nhau một khoảng 0,8 cm. Một người quan sát mắt có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cùng, đặt mắt sát sau O2 để quan sát ảnh của vật AB qua hệ. Người đó?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(\Rightarrow d_{1}^{/}=\frac{{{d}_{1}}{{f}_{1}}}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}}=\frac{\frac{4}{3}.2}{\frac{4}{3}-2}=-4\)\(\Rightarrow d_{1}^{/}=\frac{{{d}_{1}}{{f}_{1}}}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}}=\frac{\frac{4}{3}.2}{\frac{4}{3}-2}=-4\Rightarrow {{d}_{2}}=\ell -d_{1}^{/}=0,8+4=4,8\)

    \(\Rightarrow d_{2}^{/}=\frac{{{d}_{2}}{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=\frac{4,8.6}{4,8-6}=-24\Rightarrow {{d}_{M}}=-d_{2}^{/}=24\left( cm \right)\in \left[ 20;\infty  \right)\) → Mắt nhìn rõ.

    + Góc trông ảnh: \(\tan \alpha =\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{A}_{2}}{{O}_{2}}}=\frac{\left| k \right|AB}{{{d}_{M}}}=\left| \frac{d_{1}^{/}d_{2}^{/}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}} \right|\frac{AB}{{{d}_{M}}}=0,0125\Rightarrow \alpha =0,0125\left( rad \right)\)

      bởi Lê Minh Hải 16/03/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF