YOMEDIA
NONE

Một ống dây dài cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian (đồ thị). Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện động tự cảm trong ống dây sau khi đóng công tắc với thời điểm t = 0,05s có giá trị?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Ta có:

  + Độ tự cảm của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ – 7}}{n^2}V = 4\pi {.10^{ – 7}}{2000^2}.({500.10^{ – 6}}) = 2,{5.10^{ – 3}}\)

  +Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 0,05s  cường độ dòng điện tăng từ 0A đến 5A

  Suất điện động tự cảm trong ống dây trong khoảng thời gian này:

  \(\left| {{e_{tc}}} \right| = L\frac{{\left| {{\rm{\Delta }}i} \right|}}{{{\rm{\Delta }}t}} = 2,{5.10^{ – 3}}\frac{{\left| {5 – 0} \right|}}{{0,05}} = 0,25V\)

  Đáp án cần chọn là: B

    bởi Đào Thị Nhàn 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON