YOMEDIA
ZUNIA12

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (ƒ1 = 1cm) và thị kính O2 (ƒ2 =5cm). Khoảng cách O1 O2 =20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở cực cận là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở cực cận bằng độ phóng đại: GC = kC

  - Khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính thì \(d{{'}_{2}}=-20\) (cm) vận dụng công thức thấu kính, từ đó ta

  tính được d2 = 4(cm), \(d{{'}_{1}}=16\)(cm) và d1 =16/15(cm).

  - Độ phóng đại \({{k}_{C}}={{k}_{1}}.{{k}_{2}}=75\)(lần)

    bởi Bin Nguyễn 18/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF