YOMEDIA
UREKA

Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cùng, đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi có fl = 0,5 cm và f2 = 4 cm quan sát trong trạng thái không điều tiết. Vật đặt cách vật kính một khoảng d1 = 0,51 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • + Khi trong trạng thái không điều tiết: \({{d}_{M}}=O{{C}_{V}}=\infty \Rightarrow d_{2}^{/}=-\infty \Rightarrow {{d}_{2}}={{f}_{2}}=4cm\)

    \( \Rightarrow d_1^/ = \frac{{{d_1}{f_1}}}{{{d_1} - {f_1}}} = \frac{{0,51.0,5}}{{0,51 - 0,5}} = 25,5 \to \delta  = 25\left( {cm} \right)\)

      bởi Hong Van 16/03/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON