YOMEDIA
ZUNIA12

Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 6 cm. Độ dài quang học của kính là 11,3 cm. Người quan sát mắt tốt giới hạn nhìn rõ từ 24 cm đến vô cực. Mắt đặt sát thị kính để quan sát ảnh một vết mỡ AB phía hên tấm kính trong trạng thái điều tiết tối đa. Giữ kính cố đinh, lật úp tấm kính thì độ bội giác của ảnh lúc này là G. Nếu tấm có độ dày 0,009 cm và chiết suất 1,5 giá trị G gần giá trị nào?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Khi trong trạng thái điều tiết tối đa: \({{d}_{M}}=O{{C}_{C}}=24cm\Rightarrow d_{2}^{/}=-24cm\)

  \(\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=4,8\left( cm \right)\Rightarrow d_{1}^{/}=\ell -{{d}_{2}}=13,5\left( cm \right)\Rightarrow {{d}_{1}}=\frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=1,08\left( cm \right)=a\)

  + Khi lật úp tấm kính, tấm kính có tác dụng tựa như dịch vật theo chiều truyền ánh sáng một đoạn:

  \(\Delta s=e\left( 1-\frac{1}{n} \right)=0,003\left( cm \right)\) nên vật chỉ còn cách vật kính một đoạn:

  \({{d}_{1}}=a+e-\Delta s=1,08+0,009-0,003=1,086\left( cm \right)\)

  \(\Rightarrow d_{1}^{/}=\frac{{{d}_{1}}{{f}_{1}}}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}}=\frac{543}{43}\Rightarrow {{d}_{2}}=\ell -d_{1}^{/}=\frac{2439}{430}\Rightarrow d_{2}^{/}=\frac{{{d}_{2}}{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=-\frac{4878}{47}\)

  + Số bội giác: \(G=\frac{\alpha }{{{\alpha }_{0}}}\approx \frac{\tan \alpha }{\tan {{\alpha }_{0}}}=\frac{\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{d}_{M}}}}{\frac{AB}{O{{C}_{C}}}}=\frac{\left| {{k}_{1}}{{k}_{2}} \right|O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=\left| \frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}}.\frac{d_{2}^{/}}{{{d}_{2}}} \right|\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=\left| \frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}}.\frac{O & {{C}_{C}}}{{{d}_{2}}} \right|=49,2\)

    bởi Anh Linh 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON