YOMEDIA
ZUNIA12

Hai nguồn có suất điện động như nhau \({\xi_1} = {\xi_2} = \xi,\) các điện trở trong \({r_1}\) và \({r_2}\) có giá trị khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp được cho mạch ngoài \({P_1} = 20W\) và \({P_2} = 30W.\) Tính công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngoài khi chúng mắc nối tiếp và khi chúng mắc song song.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta có: \({P_{\max }} = {{{\xi^2}} \over {4r}}\)

  ở đây: 

  \(\eqalign{
  & {P_1} = {{{\xi^2}} \over {4{r_1}}} \Rightarrow {r_1} = {{{\xi^2}} \over {4{P_1}}} \cr
  & {P_2} = {{{\xi^2}} \over {4{r_2}}} \Rightarrow {r_2} = {{{\xi^2}} \over {4{P_2}}} \cr} \)

  Khi hai nguồn mắc nối tiếp :

  \({P_{nt}} = {{{{\left( {2\xi} \right)}^2}} \over {4\left( {{r_1} + {r_2}} \right)}} = 48W\)

  Khi hai nguồn mắc song song :

  \({P_{ss}} = {{{\xi^2}} \over {4{{{r_1}{r_2}} \over {{r_1} + {r_2}}}}} = 50W\)

    bởi Hoàng giang 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON