YOMEDIA
ZUNIA12

Hai lực \(\overrightarrow {{{\rm{F}}_{\rm{1}}}} \) và \(\overrightarrow {{{\rm{F}}_2}} \) song song ngược chiều có giá cách nhau 10cm, biết hợp lực \(\overrightarrow {\rm{F}} \) của 2 lực có độ lớn 30N giá của hợp lực cách giá của \(\overrightarrow {{{\rm{F}}_{\rm{1}}}} \) một đoạn 8cm. Biết \({F_1} > {F_2}\) . Độ lớn của F1 và F2 tương ứng là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi \({d_1}\) là khoảng cách từ giá của lực \({F_1}\) đến giá của hợp lực F,  \({d_2}\) là khoảng cách từ giá của lực \({F_2}\) đến giá của hợp lực F. Ta có:

  Vì \({F_1} > {F_2} =  > {d_1} < {d_2}\)

  \({F_1}{d_1} = {F_2}{d_2} <  =  > {F_1}.10 = {F_2}.(10 + 8) <  =  > 10{F_1} = 18{F_2}\)

  \(F = \left| {{F_1} - {F_2}} \right| = {F_1} - {F_2} = 30N\)

  \( =  > {F_1} = 54N,\,{F_2} = 24N\)

    bởi Nguyen Ngoc 22/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF