YOMEDIA
ZUNIA12

Hai điện tích \(q_{1}=-2.10^{-8}C,q_{2}=18.10^{-8}C\) đặt tại hai điểm A,B trong chân không cách nhau một khoảng AB =20cm.Tìm những điểm mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp tại đó do \(q_{1}\), \(q_{2}\) gây ra bằng không.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi điểm cần tìm là C mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do \(q_{1}\), \(q_{2}\)  gây ra bằng không. Theo đề bài ta có:

  \(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1C}}+\overrightarrow{E_{2C}}=\overrightarrow{0}\rightarrow \overrightarrow{E_{1C}}=-\overrightarrow{E_{2C}}\)  (1)

  ( Hai vectơ \(\overrightarrow{E_{1C}},\overrightarrow{E_{2C}}\) là hai vectơ đối ).

  Từ (1) \(\rightarrow \overrightarrow{E_{1C}}\)  cùng phương \(\overrightarrow{E_{2C}}\rightarrow\) C thuộc đường thẳng AB.

  Từ (1) \(\rightarrow \overrightarrow{E_{1C}}\)  ngược chiều \(\overrightarrow{E_{2C}}\)  và \(q_{1}\), \(q_{2}\) trái dấu (\(q_{1}\). \(q_{2}\) \(< 0\)) và \(\begin{vmatrix} q_{1} \end{vmatrix}< \begin{vmatrix} q_{2} \end{vmatrix}\) \(\rightarrow\) C nằm lệch về phía trái của

   

  đoạn AB  \(\rightarrow\) CA + AB = CB   (2)

  Từ (1) \(\rightarrow E_{1C}=E_{2C}\)

  \(k\frac{\begin{vmatrix} q_{1} \end{vmatrix}}{eAC}=k\frac{\begin{vmatrix} q_{2} \end{vmatrix}}{eBC}\rightarrow \frac{\begin{vmatrix} q_{1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} q_{2} \end{vmatrix}}=\frac{AC^{2}}{BC^{2}}\rightarrow \frac{AC}{BC}=\sqrt{\frac{\begin{vmatrix} q_{1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} q_{2} \end{vmatrix}}}=\sqrt{\frac{\begin{vmatrix} -2.10^{-8} \end{vmatrix}}{18.10^{-8}}}=\frac{1}{3}\)

  Hay BC = 3AC  (3).

  Từ (2) và (3) giải ra ta có kết quả: AC = 10cm, BC = 30cm.

    bởi Mai Anh 14/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF