Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm thì lực tương tác có độ lớn là bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Phương 25/08/2018

Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số ddieenej môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì tương tác nhâu bằng lực có độ lớn là bao nhiêu

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan