YOMEDIA
ZUNIA12

Đặt vào hai đầu mạch điện có sơ đồ như hình vẽ một hiệu điện thế U=33V.

Biết \({R_1} = 4{\rm{\Omega }},{R_2} = {R_3} = 6{\rm{\Omega }},{R_4} = 14{\rm{\Omega }}\) và ampe kế có điện trở rất nhỏ không đáng kể. Số chỉ ampe kế là

A. 3,5 A     

B. 0,5 A     

C. 3 A    

D. 5 A

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Đáp án B

  Vì  RA ≃ 0 nên có thể chập M và N 

  \(\begin{array}{l}
  \left( {{R_1}{\rm{//}}{R_2}} \right)nt\left( {{R_3}{\rm{//}}{R_4}} \right)\\
  {R_{12}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = 2,4{\rm{\Omega }};{R_{34}} = \frac{{{R_3}.{R_4}}}{{{R_3} + {R_4}}} = 4,2{\rm{\Omega }}\\
  {R_{AB}} = {R_{12}} + {R_{34}} = 6,6{\rm{\Omega }}.\\
  I = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{AB}}}} = 5A
  \end{array}\)

  Chiều dòng điện qua các điện trở được biểu diễn như hình.

  Ta có 

  \(\begin{array}{l}
  {U_{AM}} = {U_1} = {U_2} = I.{R_{12}} = 12V.\\
  {U_{CB}} = {U_3} = {U_4} = I.{R_{34}} = 21V.\\
  {I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{{12}}{4} = 3A;{I_3} = \frac{{{U_3}}}{{{R_3}}} = \frac{{21}}{6} = 3,5A.\\
  {I_A} = {I_3} - {I_1} = 0,5A.
  \end{array}\)

    bởi Nguyễn Anh Hưng 04/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON