YOMEDIA
NONE

Có hai bóng đèn 120V - 60W và 120V – 45W

a, Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng đèn.

b, Mắc hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế U = 240V như sơ đồ hình a và b.

Tính điện trở \({R_1}\) và \({R_2}\) để hai bóng đèn trên sáng bình thường.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a, Ta có :

  \(\eqalign{
  & {I_{{d_1}}} = {{{P_1}} \over {{U_1}}} = 0,5A;\cr&{R_{{d_1}}} = {{U_1^2} \over {{P_1}}} = 240\Omega \cr
  & {I_{{d_2}}} = {{{P_2}} \over {{U_2}}} = 0,375A;\cr&{R_{{d_2}}} = {{U_2^2} \over {{P_2}}} = 320\Omega \cr} \)

  b, Theo sơ đồ Hình 2.24a, muốn hai bóng sáng bình thường ta phải có :

  \({U_{BC}} = 120V\)

  Ta có: \({U_{{R_1}}} = 240 - 120 = 120\,V.\,\,\,(1)\)

  Vì \({I_{{d_1}}} = 0,5A;{I_{{d_2}}} = 0,375A,\) nên

  \({I_{{R_1}}} = {I_1} + {I_2} = 0,875A.\,\,\,(2)\)

  Từ (1) và (2) suy ra :

  \({R_1} = {{{U_{{R_1}}}} \over {{I_{{R_1}}}}} = 137\Omega \)

  Theo sơ đồ b ta lại có :

  \(\eqalign{
  & {U_{{R_2}}} = {U_2} = 120V \cr
  & {I_{{R_2}}} = {I_{{d_1}}} - {I_{{d_2}}} = 0,125A \cr} \)

  Suy ra: \({R_2} = {{{U_{{R_2}}}} \over {{I_{{R_2}}}}} = 960\Omega .\)

    bởi Tra xanh 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON