YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện như hình vẽ: Cho biết \({R_1} = {R_2} = 2\Omega ;\) \({R_3} = {R_4} = {R_5} = {R_6} = 4\Omega \); điện trở các ampe kế khôn đáng kể.

a, Tính \({R_{AB}}.\)

b, Cho \({U_{AB}} = 12V.\) Tìm cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và số chỉ của các ampe kế.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Vì điện trở các ampe kế không đáng kể, do đó có thể chập các điểm C, D, E, B làm một. Các điện trở còn lại được mắc như Hình 2.3G.

  Ta có: \(\eqalign{
  & {R_{36}} = {{{R_3}{R_6}} \over {{R_3} + {R_6}}} = 2\Omega \cr
  & {R_{236}} = {R_2} + {R_{36}} = 4\Omega \cr
  & {R_{5236}} = {{{R_5}{R_{236}}} \over {{R_5} + {R_{236}}}} = 2\Omega = {R_{FB}} \cr
  & {R_{15236}} = {R_1} + {R_{5236}} = 4\Omega = {R_{AFB}} \cr} \)

  Và: \({R_{AB}} = {{{R_4}{R_{AFB}}} \over {{R_4} + {R_{AFB}}}} = 2\Omega .\)

  Theo định luật Ôm : 

  \(\eqalign{
  & {I_4} = {{{U_{AB}}} \over {{R_4}}} = 3A \cr
  & {I_{AFB}} = {{{U_{AB}}} \over {{R_{AFB}}}} = 3A;\cr&{I_1} = {I_{FB}} = {I_{AFB}} = 3A \cr
  & {U_{FB}} = {I_{FB}}{R_{FB}} = 6V \cr
  & {I_5} = {{{U_{FB}}} \over {{R_5}}} = 1,5A \cr
  & {I_{FHB}} = {{{U_{FB}}} \over {{R_{236}}}} = 1,5A\cr& \Rightarrow {I_2} = {I_{HB}} = {I_{FHB}} = 1,5A \cr} \)

  Vì \({R_3} = {R_6} \Rightarrow {I_3} = {I_6} = {{{I_2}} \over 2} = 0,75A.\)

  Số chỉ các ampe kế : 

  \(\eqalign{
  & {I_{{A_1}}} = {I_4} = 3A \cr
  & {I_{{A_2}}} = {I_4} + {I_5} = 4,5A \cr} \)

  Và: \({I_{{A_3}}} = {I_4} + {I_5} + {I_6} = 5,25A.\)

    bởi Hồng Hạnh 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON