YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.30. Cho biết \(\xi = 15V;r = 1\Omega ;{R_1} = 2\Omega .\) Biết công suất điện tiêu thụ trên R lớn nhất. Hãy tính R và công suất lớn nhất đó.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(U = {\xi \over {r + {{{R_1}R} \over {{R_1} + R}}}}.{{{R_1}R} \over {{R_1} + R}} = {{30R} \over {2 + 3R}}\)

  Công suất điện tiêu thụ trên R :

  \({P_R} = {{{U^2}} \over R} = {{900R} \over {{{\left( {2 + 3R} \right)}^2}}} = {{900} \over {{{\left( {{2 \over {\sqrt R }} + 3\sqrt R } \right)}^2}}}\)

  \({P_R}\) cực đại khi \({2 \over {\sqrt R }} = 3\sqrt R  \Rightarrow R = {2 \over 3}\Omega \)

  Khi đó \({P_{R\max }} = 37,5W\).

    bởi het roi 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON