YOMEDIA
ZUNIA12

Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9V/m

a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.

b. Nếu đặt tại M một điện tích điểm q0 = -10-2C thì độ lớnn lực điện tác dụng lên q0 là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có: 

   \(E_{A}=k\frac{q}{OA^{2}}=26V/m\) (1)

   \(E_{B}=k\frac{q}{OB^{2}}=9V/m\) (2)

   \(E_{M}=k\frac{q}{OM^{2}}\) (3)

  Lấy (1) chia (2) \(\Rightarrow \left ( \frac{OB}{OA}\right )^{2}=4\Rightarrow OB=2OA\)

  Lấy (3) chia (1) \(\Rightarrow \frac{E_{M}}{E_{A}}=\left (\frac{OA}{OM} \right )^{2}\)

  Với: \(OM=\frac{OA+OB}{2}=1,5OA\Rightarrow \frac{E_{M}}{E_{A}}=\left ( \frac{OM}{OA} \right )^{2}=\frac{1}{2,25}\Rightarrow E_{M}=16V\)

  b. Lực từ tác dụng lên qo: \(\overrightarrow{F}=q_{0}\overrightarrow{E_{M}}\)

  vì q0 < 0 nên \(\overrightarrow{F}\) ngược hướng với \(\overrightarrow{E_{M}}\) và có độ lớn: \(F=\begin{vmatrix} q_{0} \end{vmatrix}E_{M}=0,16N\)

    bởi hai trieu 14/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF