YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 2 dây dẫn thẳng, dài, song song và một khung dây hình chữ nhật cùng nằm trong một mặt phẳng đặt trong không khí và có các dòng điện chạy qua như hình vẽ.

Biết \({I_1} = 5A,{I_2} = 10A,{I_3} = 4A,a = 10cm,b = 5cm,AB = 10cm,BC = 20cm\). Xác định lực từ do từ trường của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng tác dụng lên cạnh BC của khung dây.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Dòng I1 gây ra tại các điểm trên cạnh BC của khung dây véc tơ cảm ứng từ có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều hướng từ ngoài vào và có độ lớn: \({B_1} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}}}{{a + AB}}\); từ trường của dòng I1 tác dụng lên cạnh BC lực từ \(\overrightarrow {{F_1}} \) đặt tại trung điểm của cạnh BC, có phương nằm trong mặt phẵng hình vẽ, vuông góc với BC và hướng từ A đến B, có độ lớn:

  \({F_1} = {B_1}{I_3}.BC.\sin {90^0} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}.{I_3}.BC}}{{a + AB}} = {2.10^{ – 7}}\frac{{5.4.0,2}}{{0,1 + 0,1}} = {4.10^{ – 6}}{\mkern 1mu} N\)

  Lập luận tương tự ta thấy từ trường của dòng I2 tác dụng lên cạnh BC lực từ \(\overrightarrow {{F_2}} \)có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều với \(\overrightarrow {{F_1}} \) và có độ lớn:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{F_2} = {{2.10}^{ – 7}}\frac{{{I_2}.{I_3}.BC}}{b}}\\
  { = {{2.10}^{ – 7}}\frac{{10.4.0,2}}{{0,05}} = 3,{{2.10}^{ – 5}}N.}
  \end{array}\)

  Lực từ tổng hợp do từ trường của hai dòng I1 và I2 tác dụng lên cạnh BC của khung dây là F = \(\overrightarrow {{F_1}} \) + \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng phương cùng chiều với \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) và có độ lớn: \(F = {F_1} + {F_2} = {4.10^{ – 6}} + 3,{2.10^{ – 5}} = 3,{6.10^{ – 5}}N\)

    bởi Mai Đào 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF