YOMEDIA
ZUNIA12

Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm2. Dòng bão hoà bằng 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là: Q = It = 10.10-3.1 = 10-2 C

  Số êlectron phát xạ từ catốt trong 1s: 

  \(N = \frac{Q}{e} = \frac{{{{10}^{ - 2}}}}{{{{1,6.10}^{ - 19}}}} = {6,25.10^{16}}\)

  Số êlectron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s: 

  \(n = \frac{N}{S} = \frac{{{{6,25.10}^{16}}}}{{{{10.10}^{ - 6}}}} = {6,25.10^{21}}\)

    bởi Xuan Xuan 19/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON