Xác định a, b, c biết ( ax + b ) ( x^2 - x - 1 ) = ax^3 + cx^2 - 1

bởi thúy ngọc 30/04/2019

bài 1 xác định các hệ số a, b, c biết

( ax + b ) ( x2 - x - 1 ) = ax3 + cx2 - 1

Câu trả lời (1)

 • ta có: ax^3+cx^2-1=(ax+ a+c)(x^2-x-1) + (2a+c)x +a+c-1 
  => để (ax+b)(x^2-x-1)=ax^3+cx^2 -1 thì 
  ax+b=ax+a+c (1) 
  và (2a+c)x +a+c -1 =0 (2) 
  (1)=> a+c=b 
  (2) => để (2a+c)x+a+c-1=0 với mọi x thì 2a+c =0 =>a+b =0 
  đồng thời a+c-1 =0 => b-1=0=> b=1 
  nên a= -1; c=2

  bởi Vũ Thị Như Thảo 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan