Tính x^3-y^3 biết x-y=a, x^2+y^2=6

bởi sap sua 21/09/2018

Bài 1: a) cho x+y=3, x2 + y2=5. Tính x3+y3

b) cho x-y=a, x2+y2=6.Tính x3-y3

GIÚP MK VS khocroi

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có:

  \(x+y=3\)

  \(\Rightarrow\left(x+y\right)^2=9\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2xy+y^2=9\)

  \(\Leftrightarrow5+2.xy=9\)

  \(\Leftrightarrow2xy=4\)

  \(\Rightarrow xy=2\)

  Ta có:

  \(x^3+y^3=\left(x+y\right).\left(x^2-xy+y^2\right)\)

  \(\Rightarrow x^3+y^3=3.\left(5-2\right)\)

  \(\Rightarrow x^3+y^3=9\)

  bởi Bui Thi Thu Uyen 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan