Tính quãng đường AB biết người đi xe đạp từ A đến B mất 2 giờ

bởi Nguyễn Thủy 26/02/2019

Một người đi xe đạp từ A đến B mất 2 giờ. Khi đi từ B trở veefA người đó giảm vận tốc 2km mỗi giờ nên đi mất nhiều hơn 24 phút Tính quãng đường AB

Câu trả lời (1)

 • đặc x (km/h) là vận tốc của người đi xe đạp \(\left(đk:x>2\right)\)

  \(\Rightarrow\) quảng đường AB dài \(2.x=2x\) (km)

  \(\Rightarrow\) vận tốc khi từ B trở về A là \(x-2\) (km/h)

  vì khi đi từ B trở về A người đó giảm vận tốc 2 km mỗi giờ nên đi mất nhiều hơn 24 phút bằng \(\dfrac{24}{60}=\dfrac{2}{5}\) giờ

  \(\Rightarrow\) thời gian đi từ B trở về A là \(2+\dfrac{2}{5}=\dfrac{12}{5}\) giờ nên ta có phương trình

  \(\dfrac{2x}{x-2}=\dfrac{12}{5}\Leftrightarrow2x.5=12\left(x-2\right)\Leftrightarrow10x=12x-24\)

  \(\Leftrightarrow12x-10x=24\Leftrightarrow2x=24\Leftrightarrow x=\dfrac{24}{2}=12\)

  \(\Rightarrow\) vận tốc bang đầu của người đi xe đạp là 12 km/h

  vậy quảng đường AB dài \(2x=2.12=24\) km

  bởi Phước Thịnh 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan