ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính p=b-a/b+a biết 3a^2+3b^2=10ab

Bài 3: Cho a>b>0 và 3a^2+3b^2=10ab. Tính giá trị của p=b-a/b+a
Làm theo cách:
3a^2-10ab+3b^2=0
​3a^2-9ab-ab+3b^2=0

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(3a^2+3b^2=10ab\)

  \(\Rightarrow3a^2-10ab+3b^2=0\)

  \(\Rightarrow3a^2-ab-9ab+3b^2=0\)

  \(\Rightarrow\left(3a^2-ab\right)-\left(9ab-3b^2\right)=0\)

  \(\Rightarrow a\left(3a-b\right)-3b\left(3a-b\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left(3a-b\right)\left(a-3b\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}3a-b=0\\a-3b=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}b=-3a\\b=\dfrac{a}{3}\end{matrix}\right.\)

  Với \(b=-3a,\)có :

  \(P=\dfrac{-3a-a}{-3a+a}=\dfrac{-4a}{-2a}=2\)

  Với \(b=\dfrac{a}{3},\)có :

  \(P=\dfrac{\dfrac{a}{3}-a}{\dfrac{a}{3}+a}=\dfrac{\dfrac{a}{3}-\dfrac{3a}{3}}{\dfrac{a}{3}+\dfrac{3a}{3}}=\dfrac{-\dfrac{2a}{3}}{\dfrac{4a}{3}}=-\dfrac{2a}{3}.\dfrac{3}{4a}=-\dfrac{1}{2}\)

  ( Nếu sai thì cho mk xin lỗi nha bn , tại mk ko chắc lắm )

    bởi Nguyễn Ngọc 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1