Tính nhanh 821^2+321^2-821 . 642

bởi Nguyễn Sơn Ca 24/10/2018

Tính Nhanh :

8212+3212-821 . 642

Câu trả lời (1)

 • \(821^2+321^2-821.642\)

  \(=821^2+321^2-2.821.321\)

  \(=\left(821-321\right)^2\) (Áp dụng hằng đẳng thức (a-b)2=a2-2ab+b2)

  \(=500^2=250000\)

  bởi Phạm Hồi 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan