AMBIENT

Tính a+b biết x^2009+2x^1009 +ax+b chia hết cho x-1

bởi Nguyễn Lê Tín 31/07/2019

neu 50x^2 +25x -3=(Ax+B)(Cx+D) va D=-1.

khiA,B,C la so nguyen thi P=(C/A-B)D^2017 bang bao nhieu ?

BAI2 : tinh a+b biet x^2009+2x^1009 +ax+b chia het cho x-1

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(\left(Ax+B\right)\left(Cx+D\right)\Leftrightarrow\left(AC\right)x^2+\left(AD+BC\right)x+BD\)Dựa vào phương trình ta thấy:

  AC=50; AD+BC=25; BD=-3

  BD=-3 mà D=-1=>B=3

  AD+BC=25<=> 3C-A=25

  AC=50

  =>A=5;C=10

  Thay A,B,C,D vào ta có:

  \(\left(\frac{C}{A}-B\right).D^{2017}=\left(\frac{10}{5}-3\right).\left(-1\right)^{2017}=-1.-1=1\)

  bởi Nhật My 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>